Conferentie over doofblindheid in Europees Parlement


Ter nagedachtenis van Helen Keller, die op 27 juni 2018 50 jaar overleden is, vindt er op dinsdag 5 juni een conferentie over doofblindheid plaats in het Europees Parlement.

Quote van Helen Keller: "Alone we can do so little, together we can do so much"

Samen kunnen we zo veel doen

De titel is: “Alleen kunnen we zo weinig doen, maar samen met doofblinde mensen kunnen we zo veel doen“. De conferentie wordt georganiseerd door EDbU in partnerschap met EDbN, Beide Europese organisaties verdedigen de belangen van doofblinde mensen in Europa. EDbU en EDbN hebben een resolutie “Professionele Doofblindentolken en Gelijke Toegang tot Communicatie voor doofblinde mensen” opgesteld, die ze door het Europees Parlement willen laten goedkeuren.

Programma

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 11.00 u kan men zich aanmelden en registreren.
  • Om 12.30 u is de opening: enkele leden van het Europees Parlement en iemand van het European Disability Forum nemen het woord.
  • De hoofdlezing wordt gegeven door iemand van de Europese commissie (Unit Handicap en Inclusie). Daarna volgen nog toespraken door de Europese ombudsman, door iemand van het VN-CRPd- comité, door iemand van EDbN over de rechten van congenitaal doofblinden en door EDbU over de rechten van mensen met verworven doofblindheid.
  • Om 14.30 u wordt de conferentie afgesloten.

Vertegenwoordig jij mee de Doofblinden?

Het is belangrijk om met zoveel mogelijk  (doofblinde) mensen aanwezig te zijn. Samen kunnen we zo veel meer dan alleen. Bij deze conferentie willen wij opkomen voor meer tolkuren en gelijke toegang tot communicatie voor doofblinde mensen.

Momenteel is nog niet duidelijk of er vertaling naar het Nederlands is voorzien. Ook beschikken we nog niet over informatie hoe men kan inschrijven. We zullen dit zo gauw mogelijk meedelen via dit blogbericht en sociale media. Houd alvast de datum vrij en wie een tolk nodig heeft kan deze al aanvragen.

Meer informatie