Maak kennis met Lorm bij VeBeS

Lormende handen

Op donderdag 26 mei organiseert VeBeS Oost-Vlaanderen een lormsessie te Gent.
Het lormalfabet is een communicatievorm voor doofblinde mensen, waarbij je de letters één voor één op de hand van de doofblinde persoon tikt.

Tijdens de lormsessie wordt het lormalfabet uitgelegd en krijg je nadien de kans dit in te oefenen. Elke deelnemer krijgt het lormalfabet op papier (visueel of in braille).  De sessie wordt verzorgd door Peter Vanhoutte, de doofblinde voorzitter van Anna Timmerman vzw, en al meer dan 25 jaar lormgebruiker.

Halfweg pauzeren we even voor een tasje koffie of thee met een koekje. De lormsessie wordt georganiseerd voor mensen met een auditief-visuele beperking die Lorm willen leren. Deze namiddag is ook interessant voor ziende vrijwilligers.

Praktisch

 • Van 14 tot 16 uur in de lokalen van Licht en Liefde, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent
 • Wie met de trein komt: we verzamelen om 13.45 uur aan de krantenkiosk in het station Gent Sint-Pieters
 • Gelieve te verwittigen als je begeleiding nodig hebt vanaf het station
 • Laat bij inschrijving weten welke leesvorm je wenst: visueel of in braille
 • Leden van VeBeS en hun eerste begeleider betalen elk 5,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 6,25 euro. Niet-leden betalen 6,25 euro (zonder begeleiding) of 7,50 euro (met begeleiding).
 • Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 17 mei, telefonisch op 09 292 40 80 of via oost-vlaanderen@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE27 8538 8722 4373 van VeBeS Oost-Vlaanderen met vermelding ‘160526’.

Film ‘Marie Heurtin’ op Disability Film Festival 2016

Voor de 6de keer op rij organiseren  KU Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant het Disability Filmfestival in Leuven. Van maandag 7 maart tot en met vrijdag 11 maart kan je elke avond gratis een film gaan bekijken.  

Marie en Zuster Marguerite
Marie Heurtin (links) en Zuster Marguerite

Op 10 maart kan je deelnemen aan een workshop ‘Kijk op handicap’ en ’s avonds wordt de film Marie Heurtin vertoond. Beiden zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.

Workshop ‘Kijk op handicap’

We staan in deze workshop stil bij de verschillende perspectieven van waaruit je naar handicap kan kijken en hoe dit in de media aan bod komt. Het wordt geen theoretische uiteenzetting. We vertrekken vanuit concrete beeldfragmenten.

Praktisch

 • Provinciehuis Vlaams-Brabant
 • Van 14u tot 16u
 • Meer informatie en inschrijven: nancy@gripvzw.be

Marie Heurtin

Marie is doof en blind. Haar ouders lopen vast in de opvoeding. Ten einde raad richten ze zich tot het Larnay instituut. Samen met Zuster Marguerite gaat Marie op avontuur door het leven. Aanvankelijk loopt het niet van een leien dakje. Uiteindelijk ontmoeten ze elkaar en ontplooit er zich voor beiden een nieuwe wereld. Marie Heurtin is een verhaal over communicatie, leren, omgaan met elkaar, verbondenheid, . Zuster Marguerite en Marie ontdekken in contact met elkaar wie ze zijn en wat het leven voor hen betekent.

Praktisch

 • Provinciehuis Vlaams-Brabant
 • De vertoning begint om 19 uur. De film duurt 95 minuten
 • Inschrijven en volledig programma: www.disabilityfilmfestival.be

Adres en wegbeschrijving

De workshop en de filmvertoning vinden plaats in het Provinciehuis Vlaams-Brabant:
Provincieplein 1, 3000 Leuven.

Het is vlak bij het station. Als je het station verlaat aan de voorkant kom je op het Martelarenplein. Je neemt dan de 1e straat links: de Tiensevest. Je passeert een tunnel (de Oostertunnel: deze is enkel voor auto’s, je moet dus naast de tunnel wandelen). Na de tunnel wandel je nog enkele honderd meters verder. Na 5 à 10 minuten zie je het Provinciehuis aan je linkerkant. Het is een groot, grijs gebouw met grote ramen aan de straatkant.

Wie met de auto komt kan onder het Provinciehuis parkeren (Let wel: deze parking sluit om 22u30) of in de publieke parking De Bond onder het station van Leuven.

Onderzoek naar het functioneren van personen met aangeboren doofblindheid

In dit artikel geeft Marlene Daelman een stand van zaken over het onderzoek naar het functioneren van personen met aangeboren doofblindheid.

Een moeder met haar doofblind geboren zoon
Een moeder met haar doofblind geboren zoontje (Charge syndroom)

In 2006 werd aan de Universiteit Groningen een 1-jarige internationale opleiding gestart voor het behalen van een Master in Congenital Deafblindness and Communication. Toenmalig doctor, nu prof dr. Marleen Janssen nodigde haar collega’s van de DbI Working Group on communication uit om samen dit project te realiseren. Sindsdien studeerden elk jaar 7 à 10 Masters af uit verschillende continenten, maar in hoofdzaak uit Europa. Onder hen zijn er velen met jarenlange ervaring in het werkveld: als begeleider-leerkracht-therapeut, als schoolhoofd-pedagoog-psycholoog, of als intervenor (gespecialiseerde begeleider van multidisciplinaire teams rondom een persoon met aangeboren doofblindheid). Alle geïnteresseerden met voldoende kennis van het Engels en een pedagogische bachelor als basis, kunnen zich voor deze opleiding aanbieden. De opleiding wil een bijdrage bieden zowel voor het praktisch werkveld als op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.

Verschillende afgestudeerde Masters grepen ook de kans tot verder wetenschappelijk onderzoek. Zo werden er in het laatste jaar al vijf doctoraatsonderzoeken voorgedragen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met prof. Marleen Janssen als eerste promotor, specifiek gericht op de doelgroep personen met aangeboren doofblindheid. Hieronder worden er 4 doctoraatsonderzoeken besproken.

Doctoraatsonderzoeken

Op 30 oktober 2014 promoveerde Marga Martens met “The Intervention Model for Affective Involvement and its Effectiveness. Fostering affective involvement between persons who are congenitally deafblind and their communication partners”. In het Nederlands vertaald: “Het interventiemodel voor affectieve betrokkenheid en de effectiviteit ervan. Het bevorderen van affectieve betrokkenheid tussen personen met aangeboren doofblindheid en hun communicatiepartners”.
ISBN 978-90-367-7228-0

Over de inhoud
Affectieve betrokkenheid gaat over het wederzijds delen van emoties in de sociale interactie en communicatie met personen met aangeboren doofblindheid. Affectieve betrokkenheid ontlokt positieve emoties en begrenst negatieve emoties. Het is echter een grote uitdaging om affectieve betrokkenheid te ontlokken op een tactiele manier en stelt de communicatiepartners voor grote uitdagingen. Vanuit de dagelijkse praktijk is er behoefte aan richtlijnen en ondersteuning voor het bevorderen van affectieve betrokkenheid in de interactie en communicatie. Dit proefschrift stelt een model voor (Intervention model for affective involvement – IMAI) om hier aan te werken (naar Martens, 2014, p. 96).

Op 26 februari 2015 promoveerde Saskia Damen met “A Matter of Meaning. The Effect of Partner Support on the Intersubjective Behavior of Individuals with Congnital Deafblindness”. In het Nederlands vertaald: “Een zaak van betekenis. Het effect van partnerondersteuning op het intersubjectief gedrag van personen met aangeboren doofblindheid”.
ISBN 978-90-367-7626-4

Over de inhoud
Personen met aangeboren doofblindheid ervaren ernstige belemmeringen bij het overbrengen en delen van gevoelens en gedachten met hun sociale partners. Deze problemen kunnen worden begrepen als het gevolg van het samenspel tussen de unieke eigenschappen van personen met aangeboren doofblindheid, zoals hun lichaamsgebonden en tactiele beleving van de wereld, en de spontane interactie strategieën van hun sociale partners. …. De term ‘intersubjectiviteit’ wordt gebruikt voor het vermogen om betekenissen te delen. Volgens Trevarthen ontwikkelt intersubjectiviteit zich bij kinderen tussen de geboorte en hun zesde levensjaar .
Het centrale doel van deze studie is om de werkzaamheid te onderzoeken van het perspectief van intersubjectiviteitontwikkeling voor de ondersteuning van de communicatie tussen personen met aangeboren doofblindheid en hun sociale partners. Deze studie laat zien dat deze ondersteuning zich niet enkel moet richten op de affectieve afstemming tussen communicatiepartners, maar ook op manieren om betekenissen over te brengen, over betekenissen te onderhandelen en ze te delen.

Op 2 april 2015 promoveerde Erika Boers met “Beyond the Eyes. The development of a dynamic assessment procedure to measure the communication potential of people with congenital deafblindness”. In het Nederlands vertaald: “Voorbij de ogen. De ontwikkeling van een procedure voor dynamisch onderzoek, om het communicatief potentieel van leerlingen met aangeboren doofblindheid te meten”.
ISBN 978-90-7726-1

Over de inhoud
Bij diagnostisch onderzoek blijkt vaak dat de persoon met aangeboren doofblindheid op een laag niveau functioneert. De kans is groot dat dit komt doordat de persoon geen leerervaringen aangereikt heeft gekregen om zich verder te kunnen ontwikkelen. En als je geen mogelijkheden hebt gekregen om nieuwe vaardigheden te leren, dan kun je die vaardigheden ook niet bezitten. In plaats van te kijken naar wat ze tot nu toe geleerd hebben, is het daarom nog belangrijker om te kijken naar wat de persoon nog meer zou kunnen (het leerpotentieel) en wat we moeten doen om dat tot uiting te laten komen. Met dynamisch assessment wordt niet één keer, maar twee of meerdere keren gemeten, en binnen het assessment wordt ondersteuning geboden aan de deelnemers. Hierdoor is het onder andere mogelijk om barrières tot verdere ontwikkeling op te sporen, inzicht te krijgen in welke ondersteuning nodig is om vooruitgang te boeken en op de reactie van de persoon op de gegeven ondersteuning. Gezien de grote voordelen van dit type assessment voor personen met aangeboren doofblindheid is dit proefschrift gericht op het ontwikkelen van een dynamisch assessment procedure, specifiek voor mensen die aangeboren doofblind zijn en welke gericht is op interactie en communicatie.

Op 17 december 2015 promoveerde Ineke Haakma met “Motivation to learn. Engaging students with congenital and acquired deafblindness”.  In het Nederlands vertaald: “Motiviatie om te leren. Het betrekken van studenten met congenitale en verworven doofblindheid” ISBN 978-90-367-8329-3

Over de inhoud
Het theoretisch kader dat wordt gebruikt in dit onderzoek is de Self-Determinatie Theorie (Deci & Ryan, 1985). Motivatie is de basis van ons gedrag. De theorie stelt dat er sprake is van drie universele basisbehoeften. Het gaat hier om psychologische basisbehoeften en dus niet de fysieke behoeften zoals eten en drinken. Het zijn competentie, autonomie en verbondenheid. Deze behoeften zijn universeel en daarom even toepasbaar voor doofblinde kinderen als voor kinderen zonder zintuiglijke beperkingen. De sociale omgeving kan voorzien in deze behoeften en daarmee een positief effect hebben op de motivatie van kinderen. Dit kunnen ook ouders zijn in een opvoedingssituatie, of de werkgever in een werkrelatie.

De praktijk in Spermalie

Marlene Daelman is er van overtuigd dat het zeer wenselijk en zelfs noodzakelijk is om de inhoud van deze onderzoeken door te nemen met de professionelen die werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die van bij de geboorte doofblind zijn. Dankzij internationale contacten is de werking voor doofblinde kinderen en jongeren in Spermalie steeds rechtstreeks geïnspireerd kunnen worden uit de bron van het proefondervindelijk wetenschappelijk onderzoek én hebben ze er zelf aan deel kunnen nemen. Het zou jammer zijn om de vruchten van het recent fundamenteel wetenschappelijk onderzoek niet te leren kennen, te doorgronden en een plaats te geven in de werking. Want het team van Vuurtoren Rood (opvoeders, therapeuten, leerkrachten) levert schitterend werk. Ook al zijn er weinig gelegenheden om tijd vrij te kunnen maken voor reflectie en voor vorming. Maar kwaliteit (en die is er) primeert op kwantiteit.

Een voorbeeld is de strategie van ‘het luistervinken’ (tactiele vorm van meeluisteren naar een gesprek tussen twee andere personen) die bij de jongeren een echte ommekeer teweeg heeft gebracht en ook inspirerend werkt voor hun omgeving. Zo hoop ik dat het bestuderen van de bevindingen uit deze doctoraatsonderzoeken weer nieuwe perspectieven zal bieden voor het bevorderen van de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met aangeboren doofblindheid.

Auteur: Marlene Daelman (gepensioneerd orthopedagoge van Spermalie)

 

OPROEP: deelname aan onderzoek over levenskwaliteit doofblindheid

Onderzoeksformulier invullen

Er loopt op dit moment een onderzoek van de Universiteit Leuven en Anna Timmerman naar het leven van mensen met verworven doofblindheid. Onderaan vind je de oproep in Vlaamse Gebarentaal.

Met dit onderzoek willen we tot voorstellen komen die het leven van doofblinden positief kunnen beïnvloeden. In het onderzoek krijgen doofblinden voor de eerste keer de kans om zelf hun stem te laten horen. We richten ons naar alle mensen met een verworven auditief-visuele beperking, ongeacht de leeftijd, de ernst en de oorzaak.

Hoe werkt het?

Tijdens het onderzoek word je geïnterviewd tijdens een gesprek in maart of april. De datum van het interview wordt samen met jou vastgelegd en ook de plaats kan gekozen worden (thuis of op een andere plaats, bijvoorbeeld in Spermalie of de universiteit van Leuven) Je spreekt danvoor het interview best zelf uw voorkeurtolk aan. Deze tolk zal door de vereniging Anna Timmerman vergoed worden.

Wil je graag aan dit onderzoek deelnemen of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met Elien Van der Voorde, studente 1e master orthopedagogiek aan de KU Leuven, via mail elien.vandervoorde@student.kuleuven.be of via info@annatimmerman.be.

Bekijk de oproep in gebarentaal

Mooie opbrenst voor Anna Timmerman vzw tijdens Music for Life 2015

Anna Timmerman vzw deed mee aan Music for Life 2015, de campagne van Studio Brussel voor het goede doel. Er waren drie acties, waarmee heel wat geld werd ingezameld.

Logo Music for Life

Usher Power zamelde met hun online actie € 7.334,55 in, de wandeling van Fina’s Voetstap in Brussel bracht € 100 op. De verkoop van pralines, mueslibekers en krijtmokken was goed voor € 2.222.

De totale opbrengst van de drie acties is € 9.626,55. Wat een geweldig resultaat! Hieronder kan je het verslag lezen van de acties:

De Koning Boudewijnstichting stortte dit geld, samen met de opbrengst van de aangevraagde plaatjes op de rekening van Anna Timmerman vzw: we ontvingen al € 9 861,55! Dit geld wordt gebruikt om de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (SWODB) te steunen. SWODB heeft overeenkomsten gesloten met wetenschappers die onderzoeken doen naar doofblindheid. Met deze opbrengst van Music for Life zal SWODB onderzoek naar het syndroom van Usher financieren.

Dank je wel…

Intussen willen wij alle mensen bedanken die zich zo hard hebben ingezet om een actie op te starten. Dank je wel Delphine en Martine voor jullie super verkoop, dank je wel lieve wandelaars van Fina’s Voetstap, dank je wel Kay voor je lekkere cupcakes en dank je wel Bart, Hannes en Thomas voor jullie geslaagde online actie! Jullie hebben allemaal je supertalent en Usher Power laten zien, en het was (en is) geweldig!

En wij willen ook alle mensen bedanken die mee hebben gewandeld (ondanks het slechte weer) en alle mensen die pralines, cupcakes, krijtmokken en/of muëslibekers gekocht hebben. We willen alle Ushers bedanken voor hun prachtige en geweldige verhalen op de Facebookpagina van Usher Power en ook een héél dikke merci alle lieve mensen die gedoneerd hebben via Usherpower!

DANK JE WEL ALLEMAAL! Met deze mooie opbrengst zijn wij een serieus stapje dichter bij een behandeling voor het Usher syndroom!

 

Verkoop pralines, krijtmokken en muëslibekers voor Music for Life was groot succes

Tijdens Music for Life, van 23 november tot 23 december 2015 verkochten enkele medewerkers van FOD Financiën Gent pralines, muëslibekers en krijtmokken ten voordele van Anna Timmerman vzw (de belangenvereniging voor doofblinden). Met deze actie wilden zij geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar doofblindheid en een behandeling voor Usher syndroom, de meest voorkomende vorm van doofblindheid.

Foto: krijtmok, muëslibeker en zakje pralines

De verkoop van de pralines nam meteen een vliegende start en ze waren al snel uitverkocht. Ook de tweede bestelling pralines was snel uitverkocht. Er werden ook heel wat krijtmokken en muëslibekers verkocht.

De opbrengst van de pralines is € 1.650. De opbrengst van de krijtmokken en muëslibekers is € 572. In het totaal is dat een mooie opbrengst van € 2.222. Dank je wel Delphine en Martine voor je geweldig verkooptalent. Ook de mensen die pralines, een krijtmok of een muëslibeker hebben gekocht willen we bedanken voor hun steun.

 

Music for Life-actie van Usher Power was megasucces

3 jonge mannen met het Usher syndroom lanceerden op 20 november 2015 een crowdfunding-site om tijdens Music for Life geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar doofblindheid en een behandeling voor het Usher syndroom. Met deze actie steunden ze Anna Timmerman vzw, de belangenorganisatie voor doofblinden. 

USHER POWER - steun doofblinden

 

Een succesvolle inzamelactie via facebook

De actie van Usher Power nam al snel een vliegende start. Binnen een half uurtje waren er al 100 likes op de facebook-pagina. Na drie dagen waren het al meer dan 500. Voor deze gelegenheid bakte Kay Van de Kerckhove deze lekkere taart.

Taart voor het gedoneerd bedrag van € 500 voor Usher Power

Elke keer een mijlpaal van het aantal likes werd bereikt, werd een bericht gepost met het persoonlijke verhaal van iemand met Usher.  Sharon Vergote beet de spits af bij 550 likes. Ook Eva en Hannes de Durpel, Annemie Nyffels, Ben Belien, Thomas De Coninck, Isabel Hoornaert, Yanick Van Vynckt, Carla van Mol, Pascal Masschelein en vele anderen vertelden hun verhaal. Deze kan je allemaal lezen op de facebookpagina van Usher Power.

De persoonlijke verhalen van Ushers bleken een succes te zijn, want op de 4de dag na lancering hadden al 6 mensen € 505 gedoneerd. Nog geen week na de lancering stond er al meer dan € 1.000 op de teller. Begin december werd de kaap van € 2.000 overschreden. Elke week werd er ongeveer € 1.000 toegevoegd aan de teller.

Cupcakes voor Usher Power

Kay Van de Kerckhove bakt graag taarten en cakes. Vol enthousiasme ging ze aan de slag met haar baktalent. Ze verkocht 292 cupcakes en haalde zo € 400 binnen voor de actie. Een mooi staaltje Usher Power! Op de foto’s hieronder kan je Kay aan het werk zien. Haar cupcakes zien er super lekker uit!

Usher Power op radio en tv

Op 22 december stelde Bart Van Looveren Usher Power voor bij Music for Life in Boom. Hij werd geïnterviewd voor de radio en de tv en hij deed dit geweldig. Hij leerde het publiek ook het gebaar voor ‘Usher Power’. Je kan het interview bekijken in het filmpje hieronder.

 

Na de live uitzending van het interview namen de likes  meteen een grote sprong: van 1.443 naar 1.580 likes. Ook de donaties schoten de hoogte in: van € 6.133 naar € 6.838! Op kerstavond stond de teller al op € 7.009,55.

De eindstand

De Music for Life-actie van Usher Power is intussen afgelopen. Er werd € 7.334,55  ingezameld.

Bedankt voor je steun! Totaal ontvangen bedrag: € 7.334,55. We wensen je ook een gelukkig power jaar!

Dank je wel Bart, Hannes en Thomas voor het opzetten van deze geweldige en succesvolle actie.  Dank je wel Kay voor je cupcakes-verkoop. Dank je wel aan alle Ushers voor hun geweldige verhalen op de facebook-pagina. Jullie hebben allemaal je supertalent en Usher Power laten zien, en het was (en is) geweldig! USHER POWER!!!

Ook bedanken we iedereen die de facebook-pagina leuk vindt, alle gulle gevers die gedoneerd hebben en iedereen die cupcakes bij Kay kocht. Elke euro is een stapje dichter bij een behandeling voor het Usher syndroom, en met deze actie werden er veel ingezameld. Allemaal dankzij jullie!

Wil je op de hoogte blijven van verdere acties? Ga naar www.usherpower.be en volg Usher Power via Facebook.

 

 

Music for Life-wandeling in Brussel

Op zondag 13 december organiseerde wandelclub Fina’s Voetstap een wandeling ten voordele van Anna Timmerman vzw. Deze wandeling werd georganiseerd voor Music for Life, de jaarlijkse campagne van Studio Brussel voor een goed doel. We wandelden door onze hoofdstad met haar mooie en ook iets minder mooie plekjes. 

Met deze actie zamelde Fina’s Voetstap geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar doofblindheid en een behandeling voor Usher syndroom. Dit syndroom is de meest voorkomende oorzaak van doofblindheid. Tot op heden moeten mensen met het Usher syndroom zich erbij neerleggen dat ze uiteindelijk blind zullen worden.

Groepsfoto tijdens de wandeling
Groepsfoto tijdens de wandeling

Om 11 uur verzamelden we in het station van Brussel-Zuid. Vandaar wandelden we naar het Abattoir (het slachthuis van Anderlecht) waar voor het eerst halt hielden. We kregen een uurtje de tijd om over de markt te lopen of iets te gaan drinken. Door het slechte weer en omdat er al veel dorstige wandelaars waren, kozen de meesten van onze groep ervoor om iets te gaan drinken. Daarna wandelden we verder naar het kanaal Brussel-Charleroi. We wandelden een stuk langs het water, tot aan de sluis van Molenbeek. Luc was onze gids, en vertelde honderduit over de plekjes waar we halt hielden.

We gingen verder noordwaarts, richting de Nieuwe Graanmarkt en de Oude Graanmarkt.  We wandelden door de Sint-Hubertusgalerij. Dit is het beroemde overdekte winkelcentrum van Brussel, dat noord met zuid verbindt. Even later passeerden we een straat waar grappige cartoons hingen. Dit waren cartoons van bekende perscartoonisten, zoals Kamagurka, Marec en Quirit. We passeerden ook een kerstmarkt op het Baksteenplein. Dat zag er heel gezellig uit, maar we zijn niet langs de kraampjes geweest. Op het plein stonden para’s die over onze veiligheid waakten. Na een tijdje kwamen we voorbij een kerk. Daar gingen we even binnen kijken, maar het was heel donker binnen.

Daarna kwamen we voorbij een stukje Zenne dat niet overwelfd was. De Zenne was vroeger een belangrijke vaarweg, maar omdat de rivier zo vervuild was, werd ze in de 19de eeuw overwelfd. We wandelden voorbij de Brusselse schouwburg Tournee Capitale en even later hielden we even halt op het Martelarenplein om de mooie neoclassistische gebouwen te bewonderen. Er stond ook een indrukwekkend monument op het plein: Pro Patria. Dit is een standbeeld van een vrouw met een crypte, die gebeeldhouwd werd door de hofbeeldhouwer van koning Leopold I. Aan het einde van de wandeling ging een deel van de groep iets eten in een Grieks restaurant. Sommigen gingen nog iets drinken en sommigen gingen naar huis.

De wandeling in Brussel bracht 22 betalende bezoekers op de been. Het inschrijvingsgeld van € 2 voor de wandeling, verhoogd met hetzelfde bedrag door de kas van de wandelclub, bracht 88,00 € op. Het bestuur van de wandelclub rondde dit bedrag af naar € 100. Wij bedanken het bestuur van Fina’s Voetstap voor de organisatie van deze prachtige wandeling. Ook de mensen die meegewandeld hebben willen we bedanken voor hun steun.

De fotografen van de wandelclub hebben mooie foto’s genomen tijdens de wandeling.  Je kan de foto’s hieronder bekijken:

 

 

 

VIDEO: Dove helpt doofblinde

Deaf Studio Frankfurt filmde een interview met Georg Henning, een dove man die de doofblinde Karl-Heinz Klein helpt. Karl-Heinz is volledig doof en blind. Zijn wereld is volledig stil en donker.

Georg Henning en zijn vrouw Bärbel helpen hem door hem te begeleiden op zijn uitstappen. Ze gaan ook samen met hem naar de dokter en doen boodschappen voor hem. Ook voor poetsen en wassen hebben ze een beurtrol.

Karl-Heinz communiceert met vierhandengebaren en Lorm. Als Karl-Heinz met het koppel naar een lezing gaan, vertalen Georg en Bärbel om de beurt in Lorm. Ook het nieuws op televisie wordt vertaald in Lorm, afgewisseld met vierhandengebaren.

Karl-Heinz woon alleen op een appartement. Hij heeft geen radio of tv, want hij hoort en ziet het niet. Zijn appartement is heel ordelijk: alles heeft zijn vaste plek. Zo weet Karl-Heinz waar alles ligt. Karl-Heinz leest graag kranten en tijdschriften. Op zijn bureau liggen dikke stapels papier: dit zijn zijn tijdschriften in braille. Georg toont hoe dik de tijdschriften wel zijn. Hij heeft ook een brailleprinter en een scanner die gedrukte tekst omzet in braille. Zo kan Karl-Heinz ook de krant en brieven lezen. Karl-Heinz leest niet alleen veel om op de hoogte te blijven van wat in de wereld gebeurt, maar ook om mentaal scherp te blijven.

Als het echtpaar Henning op reis gaat, gaat Karl-Heinz mee. Ze begeleiden hem en vertellen alles wat er te zien is. Karl-Heinz is blij dat hij erbij betrokken wordt.

Aan het einde vraagt de intervieuwer: ‘Hoe zie jij de toekomst van doofblinden?’. Hierop antwoordt Georg: ‘Het zou leuk zijn als Doven meer samen zouden zijn met Doofblinden. Dat ze beseffen dat ze niet zo verschillend zijn. Het zou goed zijn dat ze meer met elkaar omgaan. Doofblinde mensen zijn vaak geïsoleerd.”

Bekijk hieronder de video in Duitse gebarentaal met Duitse en Engelse ondertiteling.

EDbU te gast in het Europees parlement

Op 24 juni 2015 was EDbU (European Deafblind Union) te gast in het Europees parlement te Brussel tijdens een working breakfast (een zakenontbijt). Het was de eerste keer in haar twaalfjarig bestaan dat EDbU binnen raakte bij het parlement: het resultaat van veel lobbywerk en intensieve samenwerking. Hiermee zette EDbU een belangrijke stap op het vlak van zichtbaarheid en erkenning.

Deze bijzondere bijeenkomst werd georganiseerd door drie Europese parlementsleden: Davor Stier uit Kroatië, Adam Kosa uit Hongarije en Helga Stevens uit België, in samenwerking met EDbU. De titel van de working breakfast luidde: “Doofblinde mensen in Europa: uitgesloten van de uitgeslotenen”. De aanwezigen kwamen meteen in aanraking met de diverse communicatievormen die doofblinden gebruiken. Ook Peter Vanhoutte, de voorzitter van Anna Timmerman vzw, was aanwezig.

De vertegenwoordigers van EDbU in het Vlaams parlement. Peter Vanhoutte is de 2de van rechts.
De vertegenwoordigers van EDbU in het Europees parlement. Peter Vanhoutte is de tweede van rechts.

De echte stem van doofblinden in Europa

Hieronder kan je een samenvatting lezen van de toespraken van de doofblinde sprekers. Zij zijn allemaal betrokken bij een Europese belangenvereniging voor doofblinden.

Peter Vanhoutte had het in zijn toespraak over de situatie van doofblinde mensen in België. Hij vertelde onder andere over de wachtlijst voor een Persoonlijk Assistentie Budget, het gebrek aan specifiek opgeleide doofblindentolken en de euthanasie van twee doofblinde broers eind 2012. Ook ontbreekt het in België aan statistische gegevens over het aantal doofblinde mensen en is doofblindheid er nog niet erkend als een specifieke handicap.

Uit de lezing van Tamás Gangl onthouden we dat uit een officiële telling in Hongarije blijkt dat er niet slechts 2.000 doofblinde mensen in Hongarije wonen zoals altijd werd gedacht, maar dat het land maar liefst 15.000 doofblinde mensen telt. Ook vermeldenswaardig is dat in 2009 het Hongaars parlement een wet heeft aangenomen waarin gebarentaal wordt erkend, samen met specifieke communicatiemethoden voor doofblinde mensen.

Francisco Javier Trigueros Molina gaf uitleg over de situatie in Spanje. Ook daar is de gebarentaal officieel erkend, samen met de verschillende comunicatievormen die doofblinden gebruiken. Toch geraakt slechts 25% van de tolkaanvragen van Doofblinden opgelost. De meeste tolkuren gaan naar dove mensen. Ook gaat een groot deel van de overheidsmiddelen naar instellingen voor doven of blinden. De doofblinden krijgen maar een beperkt budget voor de noodzakelijke assistenstie en doofblindentolken.

Sanja Tarczay, de president van EDbU, gaf aan in haar speech dat hoewel het Europees parlement in 2004 doofblindheid als een specifieke handicap heeft erkend, daar in de praktijk weinig van te merken valt. Doofblinde mensen in Europa hebben nog steeds geen volledige toegang tot informatie en tot communicatie. Voor hen is de samenleving vaak helemaal niet inclusief. Een onderzoek van tien jaar geleden toont aan dat in 75% van de Europese landen doofblindheid niet als een specifieke handicap wordt erkend. Tarczay benadrukte ook dat Europa nog steeds geen goede ondersteuning biedt aan doofblindenorganisaties: er zijn zelfs landen waar er niet eens een doofblindenorganisatie is, zoals in Italië en in Engeland. Ook in België heeft de doofblindenvereniging geen eigen kantoor. We moeten dan ook niet verrast zijn dat we te weinig onze stem kunnen laten horen. Doofblinde mensen moeten in hun organisaties zoveel mogelijk zelf tewerk gesteld worden en zelf de beslissingen nemen. Overbescherming is uit den boze. Tarczay gelooft sterk dat doofblinde mensen hun leven in eigen handen kunnen nemen als ze de kans krijgen. EDbU zal inspanningen doen om doofblindheid zichtbaar te maken in Europa. EDBU doet haar best om meer landen en leden te betrekken bij EDbU, zoals Helen Keller zei: “Alone we can do so little , together we can do so much”.

Naar een inclusief Europa voor doofblinden

Seppo Jurvann, de vice-president van EDbU, vertelde kort hoe ze in zijn land Scandinavië te werk gaan om de samenleving voor doofblinde mensen inclusief te maken. Eerst en vooral is een goede definitie van doofblindheid belangrijk. een definite waarin alle prinipes van het CRDP (VN-verdrag van de rechten van personen met een handicap) vervat zitten. een functionele definitie die komaf maakt met alle medische criteria en die de obstakels die doofblinden ondervinden in hun dagelijks leven onderlijnt. Alleen op die manier kan je werken aan een voor doofblinden toegankelijkere maatschappij. De sterkte van de doofblindenorganisaties in het Noorden van Europa bestaat erin dat de macht bij de doofblinden zelf ligt. De doofblinden nemen er zelf de beslissingen. Alle leden van de raad van bestuur zijn doofblind. Aan de Europese leiders willen we zeggen: doe alles samen met ons.

De working breakfast in het Europees parlement is een begin van verdere groei en ontwikkeling van EDbU. De hoop leeft dat EDbU ooit een eigen kantoor kan openen in Brussel en dat we zo doofblindheid hoog op de Europese agenda kunnen plaatsen. EDbU rekent in elk geval op blijvende aandacht en steun van het Europees parlement.

Verslag: Peter Vanhoutte

Meer informatie